Skip to content

ธุรกิจ

MRO Florida

    • โทรศัพท์: 1-305-463-8797
    • แฟกซ์: 1-305-463-8791
    • 5900 NW 97th Avenue, Suite 3, Doral, FL, 33178, สหรัฐอเมริกา

    ศูนย์ซ่อมแซมและปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก FAA, EASA ขีดความสามารถประกอบด้วยเครื่องกำเนิดขับเคลื่อนแบบบูรณาการ (IDGs), ตัวขับความเร็วคงที่ (CSDs), เครื่องผลิตไฟฟ้า, สตาร์ตเตอร์, พัดลม, ไฮดรอลิก (ปั๊ม, ตัวกระตุ้น, วาล์ว และชุด) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์และภูมิภาค นอกจากนี้ยังให้บริการการเดินสายไฟฟ้าใหม่, การปรับสภาพ และการปรับสมดุลให้กับฐานลูกค้าทั่วโลก ตลาดประกอบไปด้วยเครื่องบินและการขนส่งในเชิงพาณิชย์ 

    รับทิศทาง