Skip to content

ธุรกิจ

การบริการ OEM, อะไหล่ & การสนับสนุนอะไหล่

    • โทรศัพท์: +1 978-988-4100
    • แฟกซ์: +1 978-988-4270
    • 50 Fordham Road, Wilmington, MA, 1887, สหรัฐอเมริกา

    บริการเต็มรูปแบบ, การปรับปรุงและการดูแลรักษา, อะไหล่และบริการติดตั้ง เราดำเนินการห้าศูนย์บริการระดับโลก (Mexico, California, Kansas, New York และ Massachusetts) และคลังอะไหล่เฉพาะ (Texas และ Florida) เพื่อรองรับความต้องการหลังการขาย ศูนย์บริการได้หลากหลายการรับรองจาก FAA, EASA, CAAC, และ DGAC บริการของเราประกอบไปด้วยการสนับสนุนอะไหล่ AOG 24-ชั่วโมง, การซ่อม,การติดตั้งอะไหล่และวิศวกรรม, วิศวกรรมบริการ, การสนับสนุนการตีพิมพ์ทางเทคนิค, วิศวกรรมความเชื่อถือได้และการบำรุงรักษาและการรองรับการรับประกันที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความล้มเหลวและการรายงานวิธีการแก้ไข

    รับทิศทาง