Skip to content

ธุรกิจ

Arizona Instrument

    • โทรศัพท์: +1 602-470-1414
    • แฟกซ์: +1 602-281-1745
    • 3375 N. Delaware Street&nl;, แชนด์เลอร์, AZ, 85225, สหรัฐอเมริกา

    ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำของเครื่องวิเคราะห์ความชื้นและแก๊สที่เชื่อถือได้ แบรนด์ประกอบด้วย Computrac® เครื่องมือการวิเคราะห์ความชื้น ของแข็งและขี้เถ้า และ Jerome® เครื่องมือการวิเคราะห์แก๊สพิษสำหรับไอปรอทซัลไฟต์ไฮโดรเจน ตลาดประกอบไปด้วยแบตเตอรี่, อาหาร, เยื่อและกระดาษ, พลาสติก, เภสัชกรรม, สีและสีเคลือบ, อุปกรณ์ทางการแพทย์, สารหล่อลื่น, การผลิตสารเคมี, น้ำเสีย, ยิปซัม, ความสะอาดทางอุตสาหกรรม, หลุมฝังกลบ, และเหมือง

    รับทิศทาง