Skip to content

ธุรกิจ

CAMECA, SAS

    • โทรศัพท์: +33 1 43 34 62 00
    • แฟกซ์: +33 1 43 34 63 50
    • 29 Quai des Gresillons&nl;, 92622 Gennevilliers, Cedex, ฝรั่งเศส

    ผู้นำระดับโลกสำหรับสเปกโทรมิเตอร์มวลไอออนรอง (SIMS), อิเล็กตรอนโพรบไมโครแอนาไลซิส (EPMA), เครื่องวัดการปล่อยรังสีเอกซเรย์ที่เหนี่ยวนำโดยอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ (LEXES) และโทโมกราฟีโพรบอะตอม (APT), CAMECA มอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับชุมชนวิจัยระหว่างประเทศและโซลูชันการวัดในโรงงาน/ใกล้โรงงานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารกึ่งตัวนำ ตลาดประกอบไปด้วย วัสดุ, นิวเคลียร์, สารกึ่งตัวนำ, ธรณีศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

    รับทิศทาง