Skip to content

ธุรกิจ

การวัด, การสื่อสาร & การทดสอบ

การวัด การสื่อสาร & การทดสอบมอบการออกแบบ การบูรณาการ และการติดตั้งระบบการสื่อสารที่สำคัญ ขั้นตอนการทำงาน โซลูชันรักษาความปลอดภัยชีวิตและเครื่องมือปรับเทียบสำหรับการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และกระบวนการ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์วัดระดับ เซ็นเซอร์จับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือวัดความแข็ง อุปกรณ์วัดแรงและสายไฟแบบหดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบเครื่องมือการทดสอบการผุกร่อนพร้อมทั้งบริการการทดสอบในห้องปฏิบัติการและภายนอก