Skip to content

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ Chatillon Force Measurement

    • โทรศัพท์: +1 727-538-6000
    • แฟกซ์: +1 727-539-6882
    • 8600 Somerset Drive, Largo, FL, 33773, สหรัฐอเมริกา

    ระบบการวัดแรง CHATILLON ประกอบด้วยระบบการทดสอบแรง, แรงบิด, และการวัดสรีระศาสตร์แบบพกพา, พร้อมทั้งระบบการวัดเชิงกล, มอเตอร์และดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้งานสำหรับการทดสอบและการวิเคราะห์แรงดึง, การบีบอัด, การเฉือน, การดัด, ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (COF) และสปริง ตลาดประกอบไปด้วยการทดสอบยานยนต์, บรรจุภัณฑ์, การก่อสร้าง, เภสัชกรรม, เครื่องสำอาง, พลาสติก, อิเล็กทรอนิกส์, ยาง, อาหาร, สปริง, อุปกรณ์ทางการแพทย์, สิ่งทอ, โลหะ, ไม้/ไม้ซุง

    รับทิศทาง