Skip to content

ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ Hunter Spring

    • โทรศัพท์: +1 215-355-6900
    • แฟกซ์: +1 215-354-1801
    • 205 Keith Valley Road, Horsham, PA, 19044, สหรัฐอเมริกา

    วงล้อสายไฟฟ้า, วงล้อจัดการสายเคเบิล, วงล้อสายดิน, วงล้อสายเคเบิลและข้อมูล ซึ่งรวมถึง Cat-5 อีเธอร์เน็ตและสายเคเบิล S-วิดีโอ สปริงไฟฟ้าและมอเตอร์สปริง NEG’ATOR ครบสมบูรณ์สำหรับการขับขี่, การตึงและการถ่วงดุล ตลาดที่ให้บริการประกอบไปด้วยการบินและอวกาศ/กลาโหม, อุปกรณ์ทางการแพทย์/การดูแลสุขภาพ, อิเล็กทรอนิกส์/ภาพ-เสียง, ยานยนต์/การขนส่ง, ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและผลผลิตอุตสาหกรรม

    รับทิศทาง