Skip to content

ธุรกิจ

M&G Calibration

    • โทรศัพท์: +1 727-538-6000
    • แฟกซ์: +1 727-539-6882
    • 8600 Somerset Drive, Largo, FL, 33773, สหรัฐอเมริกา

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลัก M&G, เครื่องทดสอบความหนักอัดอากาศ, เครื่องทดสอบความหนักไฮดรอลิก, เครื่องปรับเทียบแรงดันดิจิทัล, ตัวเปรียบเทียบมาตรวัดหน้าปัด, ระบบทดสอบพกพาดิจิทัล, และปั๊มอัดอากาศและไฮดรอลิก, และเครื่องปรับเทียบ อุณหภูมิ, แรงดันและกระบวนการ JOFRA ตลาดประกอบด้วยเรือเดินทะเล, เภสัชกรรม, อาหาร, ไฟฟ้า & พลังงาน, น้ำมัน & แก๊ส, และอุตสาหกรรมพลังงานยั่งยืน

    รับทิศทาง