Skip to content

ธุรกิจ

Prestolite Power

    • โทรศัพท์: +1 937-440-0800
    • แฟกซ์: +1 937-440-0800
    • 66 Industry Court, Suite F, Troy, OH, 45373, สหรัฐอเมริกา

    โซลูชันการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานเครื่องจักร กลุ่มผลิตภัณฑ์นำเสนอเครื่องชาร์จเทคโนโลยีเฟอร์โรเรโซแนนซ์, ที่ชาร์จวงจรเรียงกระแสซิลิคอนควบคุม (SCR) สำหรับการชาร์จเป็นครั้งคราวสำหรับแบตเตอรี่ร้อนและเย็นและที่ชาร์จ IGBT ความถี่สูงสำหรับการจัดการและประสิทธิภาพพลังงาน

    รับทิศทาง