Skip to content

ธุรกิจ

สวิตช์

    • โทรศัพท์: +1 585-263-7700
    • แฟกซ์: +1 585-454-7805
    • 255 North Union Street, Rochester, NY, 14605, สหรัฐอเมริกา

    ตัวสัมผัสและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า DC คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ตัวสัมผัส DC และขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติจาก UL ตลาดประกอบด้วยการเกษตร, ผงบด, รถบรรทุกหนัก, รถยก, ยานพาหนะไฟฟ้า, การทหาร, การเคลื่อนไหว, ปั๊ม, พลังงานคงที่, ระบบโทรคมนาคม, เครื่องกว้าน, เชื่อม, แหล่งจ่ายไฟสำรอง, การผลิตไฟฟ้าบนพื้นดิน, และอื่น ๆ

    รับทิศทาง