Skip to content

ธุรกิจ

ธุรกิจ Micro-Poise Drivetrain

    • โทรศัพท์: +1 248-643-2800
    • แฟกซ์: +1 248-643-2888
    • 1731 Thorncroft Drive, Troy, MI, 48084, สหรัฐอเมริกา

    ระบบการทดสอบเครื่องตั้งสมดุลไดนามิกและความเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการประกอบล้อและยาง, ระบบตรวจสอบรูปทรงของยาง, เครื่องเอกซเรย์ยางพร้อมการตรวจจับข้อผิดพลาดอัตโนมัติ, เครื่องปรับสมดุลเพลาขับและเพลาข้อเหวี่ยงสำหรับการประกอบอัตโนมัติ เพละเพลาข้อเหวี่ยงแบบกำหนดเฉพาะ ตลาดประกอบด้วยโซลูชันการทดสอบและการวัดขั้นตอนสุดท้ายทั้งหมดสำหรับผู้ผลิตยาง, โซลูชันการประกอบล้อและยางและโซลูชันสร้างสมดุลระบบขับเคลื่อนสำหรับผู้ผลิตยานยนต์

    รับทิศทาง