Skip to content

ธุรกิจ

ระบบจัดการ Micro-Poise

    • โทรศัพท์: +1 330-541-9100
    • แฟกซ์: +1 330-541-9111
    • Test 1, 555 Mondial Parkway, Test 2, Streetsboro, OH, 44241, สหรัฐอเมริกา

    ระบบการทดสอบเครื่องตั้งสมดุลไดนามิกและความเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการประกอบล้อ & ยาง, ระบบตรวจสอบรูปทรงของยาง, เครื่องเอกซเรย์ยางพร้อมการตรวจจับข้อผิดพลาดอัตโนมัติ, เครื่องปรับสมดุลเพลาขับและเพลาข้อเหวี่ยงสำหรับการประกอบอัตโนมัติ เพละเพลาข้อเหวี่ยงแบบกำหนดเฉพาะ ตลาดประกอบด้วยโซลูชันการทดสอบและวัดขั้นตอนสุดท้ายทั้งหมดสำหรับผู้ผลิตยาง, โซลูชันการประกอบล้อ & ยางและโซลูชันสร้างสมดุลระบบขับเคลื่อนสำหรับผู้ผลิตยานยนต์

    รับทิศทาง