Skip to content

ธุรกิจ

เครื่องมือกระบวนการ

    • โทรศัพท์: +1 412-828-9040
    • แฟกซ์: +1 412-826-0399
    • 150 Freeport Road, Pittsburgh, PA, 15238, สหรัฐอเมริกา

    เครื่องมือและเครื่องวิเคราะห์กระบวนการ, ซึ่งรวมถึงเครื่องวิเคราะห์ O2 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ THERMOX, เครื่องวิเคราะห์วัดการดูดซึมรังสีไดโอดแบบปรับได้ (TDLAS), ความชื้น Quartz Crystal Microbalance (QCM), เครื่องวัดมวล DYCOR , เครื่องวิเคราะห์ UV/Vis และ NIR, การแยกแก๊สและเครื่องวิเคราะห์ ASOMA XRF/XRT ตลาดประกอบไปด้วยการกลั่น, กระบวนการไฮโดรคาร์บอน, แก๊สธรรมชาติ, เภสัชกรรมและการผลิตแก๊สบริสุทธิ์

    รับทิศทาง