Skip to content

ธุรกิจ

Spectro Scientific

    • โทรศัพท์: 978.486.0123
    • แฟกซ์: 978.486.0030
    • One Executive Drive, Suite 101, Chelmsford, MA, 01824-2563, USA

    เครื่องมือวิเคราะห์และซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสเปกโตรมิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์การสึกหรอของโลหะการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นและการวิเคราะห์การปนเปื้อนเครื่องมือวิเคราะห์อนุภาคระบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำมันหรือเชื้อเพลิง