Skip to content

ธุรกิจ

เครื่องวิเคราะห์อเนกประสงค์

    • โทรศัพท์: +1 775-883-2500
    • แฟกซ์: +1 775-883-6388
    • 5200 Convair Drive, Carson City, NV, 89706, สหรัฐอเมริกา

    ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยการแยกตัวอย่างแก๊ส, การขนส่ง, และระบบการปรับสภาพสำหรับการตรวจสอบการปล่อยอย่างต่อเนื่อง (CEM) และการวัดกระบวนการและโซลูชันการขนส่งตัวอย่างครบวงจร, รวมถึงหัววัดแบบดูดกลืนและเจือจาง, แถบตัวอย่างให้ความร้อน, ห้องแช่แก๊สตัวอย่างและความสมดุลของส่วนประกอบปรับสภาพ, สำหรับการใช้งานในสถานที่อันตรายและทั่วไป ตลาดประกอบไปด้วยน้ำมัน & แก๊ส, ปิโตรเคมี, เคมี, การควบคุมมลพิษและตัวอย่างแก๊ส

    รับทิศทาง