Skip to content

ธุรกิจ

Creaform

    • โทรศัพท์: +1 418-833-4446
    • แฟกซ์: +1 418-833-9588
    • 4700 rue de la Pascaline, Levis, Quebec G6W 0L9, แคนาดา

    Creaform พัฒนา, ผลิต และขาย เทคโนโลยีการวัดพกพาได้ 3D และเชี่ยวชาญในด้านบริการวิศวกรรม 3D บริษัทนำเสนอโซลูชันอันทรงนวัตกรรม เช่น การสแกน 3D, วิศวกรรมย้อนกลับ, การควบคุมคุณภาพ, การทดสอบแบบไม่สร้างความเสียหาย, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำลองเชิงตัวเลข (FEA/CFD) ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ยานยนต์, การบินและอวกาศ, ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค, อุตสาหกรรมหนัก, การดูแลสุขภาพ, การผลิต, น้ำมัน & แก๊ส, การผลิตไฟฟ้า, การวิจัยและการศึกษา

    รับทิศทาง