Skip to content

ธุรกิจ

TMC

    • โทรศัพท์: +1 978-532-6330
    • แฟกซ์: +1 978-531-8682
    • 15 Centennial Drive, Peabody, MA, 1960, สหรัฐอเมริกา

    ระบบแยกการสั่นสะเทือนพื้นแบบสม่ำเสมอและแบบเฉื่อย, โต๊ะออปติก, กล่องเก็บเสียง, และระบบยกเลิกสนามแม่เหล็ก ที่ช่วยให้สามารถทำการวิจัยความแม่นยำสูงสุด, การวัด, และการผลิตในด้านของโฟโตนิก, สารกึ่งตัวนำ, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต, การค้นหาวิจัยยาและนาโนเทคโนโลยี

    รับทิศทาง