Skip to content

ธุรกิจ

ZYGO

    • โทรศัพท์: +1 860-347-8506
    • แฟกซ์: +1 860-347-8372
    • 21 Laurel Brook Road, Middlefield, CT, 06455-1291, สหรัฐอเมริกา

    ZYGO เป็นผู้ให้บริการระดับโลกสำหรับเครื่องมือวัด, ส่วนประกอบออปติกความแม่นยำสูง, และระบบไฟฟ้า-แสงที่ซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้หลากหลายเทคนิคทางเฟสและการวิเคราะห์ทางแสงสำหรับการวัดระยะห่าง, รูปทรงพื้นผิวและเนื้อสัมผัส, และความหนาของฟิล์ม ธุรกิจส่วนประกอบ Electro-Optics และ Optical ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ ZYGO ในด้านการออกแบบและการประกอบออปติก, และการผลิตปริมาณสูงของส่วนประกอบและระบบส่วนประกอบออปติก, สำหรับการแพทย์/วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต, กลาโหมและอุตสาหกรรม 

    รับทิศทาง