Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

การบินและอวกาศ & กลาโหม

ผู้สร้างนวัตกรรมในวงการสำหรับการจัดการข้อมูลลูกเรือและการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ AMETEK Aerospace ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุมสำหรับตัวระบุและระบบแสดงผลหลายตัวแปรที่ซับซ้อน ระบบตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และเครื่องบิน ระบบรับข้อมูลและประมวลผลสัญญาณ ระบบวัดเชื้อเพลิงและของไหล เซ็นเซอร์เครื่องยนต์และชุดเดินสายเคเบิล กลุ่มการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงใหม่ (MRO) มอบบริการให้แก่ผู้ให้บริการซ่อมแซมเครื่องบินและผู้ให้บริการ MRO ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกด้วยศูนย์บริการทั่วโลกที่ได้รับอนุญาต

หมวดหมู่ย่อย: การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงใหม่ - MRO, ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม - OEM, อุปกรณ์ทดสอบ, ส่วนประกอบ, วัสดุ