Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้นำในวงการที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมและระบบ UPS การดำเนินการอัตโนมัติของโรงงานและการระบุตำแหน่งเครื่องยนต์ เครื่องมือสำหรับบริการอาหาร เครื่องมือจับเวลาห้องครัวและเครื่องกรองอากาศระดับอุตสาหกรรม ท่อร้อนและท่อเชื่อม, ระบบปรับสภาพสินค้า, เครื่องแช่เย็นและเครื่องมือปรับแรงดันและอุณหภูมิ เครื่องมือควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรม สวิตช์ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า, ตัวเชื่อมต่อและโลหะพิเศษ

หมวดหมู่ย่อย: ไฟฟ้า, อาหาร เภสัชกรรมและสารกึ่งตัวนำ, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป, การผลิตความแม่นยำสูงและออปติก, ที่ชาร์จ UPS และแบตเตอรี่