Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

การผลิตความแม่นยำสูงและออปติก

การสนับสนุนธุรกิจ

 • HAYDON KERK
  • สกรูเจาะ, ตัวกระตุ้นเชิงตรง, ระบบราง/นำทางเชิงตรง
 • LASERAGE
  • การตัดท่อด้วยความแม่นยำ, การสลักด้วยเลเซอร์, การเจาะ, การเชื่อม และบริการแบบกำหนดเฉพาะอื่น ๆ
 • PRECITECH
  • เครื่องกลึงเพชร, เครื่องกลึงสเตอร์ลิงจักษุแพทย์
 • SOLARTRON METROLOGY
  • เซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งเชิงตรง
 • STERLING ULTRA PRECISION
  • เครื่องกลึง CNC ความแม่นยำสูงสำหรับคอนแทคเลนส์และ IOL
 • TMC
  • โต๊ะกันการสั่นสะเทือน
 • ZYGO
  • อินเตอร์เฟอโรเมทรี