Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

การถ่ายภาพ

การสนับสนุนธุรกิจ

 • CREAFORM
  • เครื่องสแกน 3D
 • MOTEC
  • โซลูชันกล้องสำหรับงานหนัก, ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่โดยใช้กล้อง (ADAS)
 • SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH
  • สเปกโทรมิเตอร์มวล ICP/OES
 • มุมมองบนพื้นผิว
  • การมองเห็นเครื่องสำหรับความบกพร่องบนพื้นผิว
 • VISION RESEARCH
  • กล้องตรวจจับความเร็วสูง