Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

การแพทย์

วัสดุทางการแพทย์ การประกอบย่อยและตัวเชื่อมต่อ อุปกรณ์การผลิตและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการระบายอากาศสำหรับห้องฟัน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ ไทเทเนียมอัลลอยด์ความแม่นยำสูง ผลิตภัณฑ์สำหรับจักษุแพทย์สำหรับการวินิจฉัยการดูแลดวงตา การสอดท่อและอุปกรณ์ที่ฝังได้อื่น ๆ สำหรับหลากหลายการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ OEM สำหรับการแพทย์ ซึ่งรวมถึงมาตรวัด ม้วนสายไฟฟ้าและการฝังโลหะ

หมวดหมู่ย่อย: วัสดุและส่วนประกอบวิศวกรรม, อุปกรณ์การวัดและการทดสอบ, การควบคุมการเคลื่อนไหว