Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

การควบคุมการเคลื่อนไหว

การสนับสนุนธุรกิจ

 • DUNKERMOTOREN
  • เซอร์โวมอเตอร์แบบมีตัวแปลงถ่าน/ไร้ตัวแปลงถ่านกระแสตรง, ตัวควบคุม, กล่องเกียร์, ตัวเข้ารหัส, เบรก
 • โซลูชันของไหลไดนามิก
  • มอเตอร์สำหรับขนส่งมวลชน, ปั๊ม, เครื่องเป่าไร้ตัวแปลงถ่านกระแสตรง/แบบพลังงานคืน
 • HAYDON KERK
  • สกรูเจาะ, ตัวกระตุ้นเชิงตรง, ระบบราง/นำทางเชิงตรง
 • MAE
  • เครื่องเป่าและมอเตอร์, AC/DC อเนกประสงค์, แม่เหล็ก DC ถาวร, ตัวเข้ารหัสและเบรก
 • PITTMAN มอเตอร์
  • มอเตอร์แบบมีตัวแปลงถ่าน/ไร้ตัวแปลงถ่าน, กล่องเกียร์, ตัวเข้ารหัส, ตัวขับ, เบรก
Medical motion control