Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

เครื่องเป่าลม-ระบายลม, ปั๊ม, พัดลม

การสนับสนุนธุรกิจ

  • โซลูชันของไหลไดนามิก
    • มอเตอร์สำหรับขนส่งมวลชน, ปั๊ม, เครื่องเป่าไร้ตัวแปลงถ่านกระแสตรง/แบบพลังงานคืน
  • MAE
    • เครื่องเป่าและมอเตอร์, AC/DC อเนกประสงค์, แม่เหล็ก DC ถาวร, ตัวเข้ารหัสและเบรก
  • ROTRON MIL-AERO
    • มอเตอร์, พัดลม, เครื่องเป่า, อุปกรณ์ตรวจจับความผิดพลาด