Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

น้ำมัน & แก๊ส / พลังงาน

เครื่องวิเคราะห์กระบวนการอย่างครบถ้วน เครื่องวิเคราะห์เชื้อเพลิง, ปรับสภาพตัวอย่างและทำความร้อนและท่อเชื่อมสำหรับโรงกลั่นและห้องปฏิบัติการ AMETEK นำเสนออุปกรณ์วัดและเครื่องมือปรับเทียบการไหล ระดับ แรงดันและอุณหภูมิใต้ทะเลและเหนือน้ำอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังนำเสนอการสร้างบ่อต้นน้ำ ผลิตภัณฑ์การผลิตน้ำมันและแก๊สกลางน้ำและปลายน้ำ และรวมถึงเครื่องมือห้องควบคุม การผลิตไฟฟ้าและระบบ UPS

หมวดหมู่ย่อย: เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไป, เครื่องมือนิวเคลียร์, เครื่องวิเคราะห์กระบวนการ,
การทดสอบ, การวัดและการปรับเทียบ