Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือกระบวนการ

เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบ วัด และควบคุมกระบวนการในโรงงานและการผลิตน้ำมันและแก๊ส เหมือง เหล็กกล้า โรงไฟฟ้า เครื่องมือทดสอบและเครื่องมืออย่างครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพเชิงอุตสาหกรรม และการวัดการไหล ระดับ แรงดัน และอุณหภูมิ และเครื่องมือการปรับเทียบ นอกจากนี้ ยังนำเสนอระบบการผลิตไฟฟ้าและ UPS, อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุมคุภาพไฟฟ้าด้วย

หมวดหมู่ย่อย: เครื่องมือการวิเคราะห์, เครื่องมือการวัด