Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

การทดสอบและการวัด

การรับและการตรวจสอบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการศึกษา การวิจัยความแม่นยำสูงพิเศษและการใช้งานด้านอวกาศ  ผลิตภัณฑ์สำหรับการทดสอบการผุกร่อน, การสแกน 3D และพื้นผิวสัมผัสและไม่สัมผัส, รูปแบบ, ความมนและระบบการปฏิบัติตาม QC การวิเคราะห์และการวัดคุณสมบัติทางกายภาพและสถานการณ์ เช่น อุณหภูมิ แรงดัน แรง ระดับ ความแข็งและอีกมากมาย

หมวดหมู่ย่อย: การบิน, คุณสมบัติทางกายภาพ, เครื่องมือทดสอบไฟฟ้าและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์, ความแม่นยำสูงพิเศษ