Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำสูงพิเศษ

การสนับสนุนธุรกิจ

 • PRECITECH
  • เครื่องกลึงเพชร, เครื่องกลึงสเตอร์ลิงจักษุแพทย์
 • SOLARTRON METROLOGY
  • เซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งเชิงตรง
 • TAYLOR HOBSON
  • เครื่องมือทดสอบพื้นผิว/รูปแบบ/ความกลม
 • TMC
  • โต๊ะกันการสั่นสะเทือน
 • ZYGO
  • อินเตอร์เฟอโรเมทรี