Skip to content

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน
เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย AMETEK, Inc. ("AMETEK") ตลอดทั้งเว็บไซต์นี้ "เรา" และ "ของเรา" อ้างอิงถึง AMETEK AMETEK นำเสนอเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูล เครื่องมือ และบริการทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ ให้คุณ ผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข นโยบาย และการแจ้งที่ระบุในที่นี้ทั้งหมด การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงของคุณต่อข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของข้อมูลในเว็บไซต์นี้

AMETEK จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มอบให้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจโดยปราศจากการปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่แม่นยำกว่า สมบูรณ์กว่า หรือเป็นปัจจุบันมากกว่า การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลในอดีตบางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์
คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึงการตลาด คุณไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ หรือซ่อนเร้นเพื่อสกัดกั้นระบบข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะไม่ขัดจังหวะหรือพยายามขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม AMETEK ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดหรือยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การยุติการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณจะไม่เป็นการสละสิทธิ์หรือกระทบกระเทือนสิทธิอื่นใดที่ AMETEK อาจมีสิทธิตามกฎหมายหรือมีส่วนร่วม

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ เสียง โปรแกรม ข้อมูล สคริปต์ และรหัส (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") เนื้อหาทั้งหมดบน AMETEK.com ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่แสดงและไม่แสดงของไฟล์ต้นฉบับและฐานข้อมูลมีลิขสิทธิ์ในตัวมันเองและในรูปแบบผลงานรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา AMETEK เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในตัวเลือก การประสานงาน การจัดเรียง และการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงในเนื้อหาเอง

AMETEK มอบอนุญาตให้ใช้และทำซ้ำเนื้อหาที่เป็นข้อความจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงกราฟิกใด ๆ ที่แนบมาโดยมีเงื่อนไขว่า (1) มีการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ AMETEK ปรากฏในสำเนาทั้งหมด (2) การใช้เนื้อหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น (3) เนื้อหาดังกล่าวจะไม่ถูกโพสต์ซ้ำไปยังอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายเชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ (4) กราฟิกจะถูกใช้หรือทำซ้ำเมื่อรวมอยู่กับเนื้อหาต้นฉบับเดิมที่ปรากฏเท่านั้น และ (5) ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาใด ๆ การใช้หรือการทำซ้ำดังกล่าวไม่ได้ทำให้บุคคลอื่นนอกเหนือจาก AMETEK ได้รับความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาหรือสิทธิ์ใด ๆ ที่จะใช้หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของ AMETEK การใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการห้ามโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย

การออกแบบ เค้าโครง และองค์ประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ AMETEK อื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองโดยชุดการค้า เครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบโดยทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน สิทธิ์โดยจำกัดข้างต้นในการใช้และทำซ้ำเนื้อหาไม่รวมถึงสิทธิ์ในการใช้หรือคัดลอกการออกแบบ เค้าโครง หรือองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันของ AMETEK อื่น ๆ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบด้านเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา
AMETEK โลโก้ AMETEK และชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ AMETEK อื่น ๆ เป็นหนึ่งในเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายบริการที่เป็นของ AMETEK หรือบริษัท ย่อยหรือบริษัทในเครือ และไม่มีการมอบเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหรือใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในที่นี้จะถูกตีความว่าเป็นการให้คำปรึกษาโดยปริยาย กฎหมายข้อห้าม หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ AMETEK บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สาม

เนื้อหาที่คุณส่ง
คุณรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอาจส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความเป็นต้นฉบับ และลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว คุณต้องไม่อัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ผ่านเว็บไซต์นี้ซึ่ง (i) เป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเท็จ ฉ้อโกง หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย ลามก ข่มขู่ รุกรานความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการละเมิด ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม (ii) อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการประพฤติผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือก่อให้เกิดความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือ (iii) อาจมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมากหรือรูปแบบใด ๆ ของ "สแปม" คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลเท็จหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของเนื้อหาใด ๆ คุณต้องไม่อัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ไปยังเว็บไซต์นี้

หากคุณส่งเนื้อหาและเว้นแต่เราจะระบุเป็นอย่างอื่น คุณมอบสิทธิ์อย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่มีสิทธิผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเพิกถอนได้ และมอบสิทธิ์ย่อยได้อย่างเต็มที่ให้ AMETEK และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือในการใช้ ผลิตซ้ำดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แปล สร้างงานต่อเนื่อง แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าวไปทั่วโลกในสื่อใด ๆ ก็ตาม คุณยอมรับเพิ่มเติมว่า AMETEK มีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ที่คุณหรือบุคคลที่ทำหน้าที่แทนคุณมอบให้ AMETEK คุณมอบสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อที่คุณส่งเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวให้แก่ AMETEK หากเลือกจะทำเช่นนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ผ่านเว็บไซต์นี้จะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเว็บไซต์นี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ว่าเนื้อหานั้นถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหาให้นั้นไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้และจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ AMETEK สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณจัดหาให้

ความประพฤติบนเว็บไซต์
ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างที่อาจมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยการลงทะเบียนและการพิจารณาใช้งานเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณ

อาจต้องใช้รหัสผ่านเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์นี้ คุณมีความรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อคำแถลงใด ๆ และทั้งหมด และการกระทำหรือการละเว้นที่เกิดขึ้นผ่านการใช้รหัสผ่านของคุณ หากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที่จะเชื่อหรือตระหนักถึงความสูญเสีย การโจรกรรม หรือการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้ AMETEK ทราบโดยทันที AMETEK มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่าการสื่อสารใด ๆ ที่ AMETEK ได้รับภายใต้รหัสผ่านของคุณนั้นดำเนินการโดยคุณ เว้นแต่ AMETEK จะได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่น

ลิงก์
เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งบางแห่งดำเนินการโดย AMETEK หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือและอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณและเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในนั้น เราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเว็บไซต์อื่นใดหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อาจนำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเว็บไซต์อื่น ๆ แม้เราจะรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แต่ไม่ควรพิจารณาว่าเรารับรองเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างกันกับการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง AMETEK จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
AMETEK และผู้จัดหาเนื้อหาไม่ได้มอบการรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหาใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์และเนื้อหานี้มีให้ใน "ตามสภาพที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือคุณสมบัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณได้ตลอดเวลา AMETEK และผู้ให้บริการเนื้อหาขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของการแลกเปลี่ยนสินค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการรับประกันใด ๆ ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นเดียวกับการรับประกันซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพหรือการจัดการ; ว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือไม่มีข้อผิดพลาด; ว่าเว็บไซต์นี้ปลอดภัย; ว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส; หรือว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือตรงเวลา หากคุณดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ คุณทำเช่นนั้นโดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดของเนื้อหาดังกล่าว ห้ามถือว่าคำแนะนำหรือข้อมูล (ไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ที่คุณได้รับจาก AMETEK หรือผ่านหรือจากเว็บไซต์นี้เป็นการรับประกันใด ๆ AMETEK ไม่ทำการรับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในด้านของความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความแม่นยำ ความเพียงพอ ความมีประโยชน์ ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่น ๆ AMETEK หรือผู้จัดหาเนื้อหาอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง กฎหมายอาจไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธการรับประกันดังนั้นข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดในการรับผิด
คุณรับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ AMETEK อื่น ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งหรือรับระหว่างการใช้งานเว็บไซต์นี้อาจไม่ปลอดภัยและอาจถูกแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเองและคุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วยการยอมรับเช่นนี้ คุณรับทราบและตกลงว่า ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งหมด AMETEK หรือบริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้จัดหา หรือผู้ให้บริการเนื้อหาหรือบุคคลที่สามจะไม่ต้องรับผิด ความเสียหายทางอ้อม ทางการลงโทษ เพื่อเป็นแบบอย่าง บังเอิญ แบบพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือในวิธีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์จากเว็บไซต์หรือจากการกระทำใด ๆ ที่เราทำหรือไม่ทำโดยเป็นผลมาจากการสื่อสารที่คุณส่งให้เรา หรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถในการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณาในหรือได้รับผ่านเว็บไซต์ การถอดหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งหรือโพสต์บนเว็บไซต์โดย AMETEK หรืออื่น ๆ ที่เป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ แม้กระทั่งว่า AMETEK บริษัทย่อย พันธมิตร ผู้จัดหา หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม การปฏิเสธความรับผิดนี้ใช้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดขวาง การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสียหายของไฟล์ ความล้มเหลวในสายการสื่อสาร เครือข่ายหรือระบบล้มเหลว การสูญเสียกำไรของคุณ หรือการขโมย การทำลาย การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง การสูญเสียการใช้งานบันทึกหรือเนื้อหาใด ๆ และการสูญเสียที่สามารถจับต้องได้หรือไม่ก็ตาม คุณรับทราบโดยเฉพาะและยอมรับว่า AMETEK บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้จัดหาและผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำความผิดใด ๆ การกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ การเยียวยาพิเศษสำหรับคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ข้างต้นหรือข้อพิพาทใด ๆ กับการสละสิทธิ์ใด ๆ ของคุณคือการเลิกใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณและ AMETEK ยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมูลฟ้องเริ่มขึ้นหรือมูลฟ้องถูกห้ามอย่างถาวร

การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกันและไม่เป็นเอาผิดต่อ AMETEK และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วงและผู้จัดหาจากและต่อการสูญเสีย หนี้สิน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้และการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ หากคุณทำให้เกิดความขัดข้องทางเทคนิคของเว็บไซต์นี้หรือระบบที่ส่งเว็บไซต์นี้ให้คุณหรือผู้อื่น คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายศาลซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการหยุดชะงักดังกล่าว AMETEK สงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมแต่เพียงผู้เดียว (โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) ในเรื่องใด ๆ ที่อาจมีการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ และในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะร่วมมือกับ AMETEK ในการสู้เรื่องดังกล่าว

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้
กฎหมายของเครือรัฐ Pennsylvania ควบคุมข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ และคุณยินยอมอย่างไม่อาจเพิกถอนต่อเขตอำนาจศาลของศาลที่ตั้งอยู่ในเขต Chester สำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ เราตระหนักดีว่าเป็นไปได้ที่คุณจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากเขตอำนาจศาลใด ๆ ในโลก แต่เราไม่มีความสามารถในการดำเนินการเพื่อป้องกันการเข้าถึงดังกล่าว เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของเครือรัฐ Pennsylvania และสหรัฐอเมริกา หากเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หรือการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณนั้นขัดต่อกฎหมายของสถานที่ที่คุณอยู่เมื่อคุณเข้าใช้ เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณและเราขอให้คุณไม่ใช้งานเว็บไซต์ คุณมีความรับผิดชอบในหาข้อมูลและทราบถึงกฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงต่อข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้
AMETEK สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยโพสต์ข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราทำกับข้อตกลงการใช้งานเป็นระยะ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานหรือนโยบายอื่น ๆ หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อตกลงและการยอมรับทั้งหมด
ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและ AMETEK ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และจะแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงการใช้งานฉบับพิมพ์จะเป็นที่ยอมรับได้ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการบริหาร ทั้งนี้เมื่อการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ในขอบเขตเดียวกันและมีเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นและเก็บรักษาในรูปแบบสิ่งพิมพ์

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน
หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงการใช้งานจะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
โปรดส่งคำถามหรือรายงานข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารนี้ไปที่: info.webmaster@ametek.com